Ashamaa | Welcome

Baga Nagaan Dhuftan!

Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu dha. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kun akka isin jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna.

Fuula addaa addaa dirree kana irra jiru filachuudhan seentaanii caaqasuu ni dandesuu. Gooftan isiin ha eebisuu.

Thank You for Stopping By!

The mission of Aarsaa Kakuu Haaraa (New Covenant Ministries) is to spread the Good News of God’s saving grace in Christ Jesus. On this web site, we purpose to post articles, Bible study materials, sermons, audio and video clips to that end. We hope the postings will help you grow in your love, obedience, and service to God and your neighbors. We pray that your visit here is useful to your quest to grow in Christ Jesus and live out your calling as God’s redeemed. Please do not hesitate to leave your comments after your visit.

You may view the postings on this site by choosing from the drop down menu. We wish you God’s richest blessings.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments are closed.