Leenca Qaraniyo

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magarsa Baqala ttin

Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii
Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii
Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee
Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee
Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4

1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee)
Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee)
Barri kan sii hin jijirree, (Mootii gudda ulfinni kee)
Mootee jiraata bara baraan, (Mootii gudda ulfinni kee)
Inni jiraatan innichi lubu qabu
Inni eenyuee irre si male /4
Irra ejette ka’u inni abbo qabu
Inni eenyuee irre si male /4
Inni latee hin qufnee misee inni jiraatu
Inni eenyuee irre si male /4
Inni waaqaa irra ta’e inni oli mul’atu
Inni eenyuee irre si male /4

Leenca qaraniyo …

2. Hin quufamu maqaan kee, (Mootii gudda ulfinni kee)
Dacheetuu odeessaa gudumma kee, (Mootii gudda ulfinni kee)
Barroonni kee hin dhumanii, (Mootii gudda ulfinni kee)
Sii duwwadha baraan mo’an, (Mootii gudda ulfinni kee)
Iji isaa giimii abidaa irra kan dimatuu
Inni eenyuee irre si male /4
Tujuba galaana irra inni tarkaanfatu
Inni eenyuee irre si male /4
Garaa ulfinaa irra oli jedhee inni jraatu
Inni eenyuee irre si male /4
Ejjetti miilla isaa dachee kan dhuunfantuu
Inni eenyuee irre si male /4

Leenca qaraniyo …

3. Hiriira naannesse Waaqayyoo waa’ee koo
Waaqa irra gunqumee nasisee diina koo
Humni waaqaa dhufee barrise akka gugee
Labsii labsiin diigee gaddan diina hagugee
Ani immo naan jedhee ka dhuferraa qoodni kee
Kana booddee hin qooru yaaseerraa burqaa kee
Liqiis in liqeesitaa male hin liqeefatuu
Afaan ha qabatuu inni sin goomatuu
Mirgaa koo sii keeneerra deemi garaa guutuu
Jedhee kakuu ergee maqaan isaa haa ulfaatuu
Hin qaanoftuu hin romiinii hin sqlphatu hin nainii
Jedhee na jabeessaa dhufee ganamanii

Laqqichaa akka suphee naan hin mormuu lamuu
Bisoonni mo’ichaa siichi egaa hin haamanuu
Maal jedharee diinnii isaa raaje waa’ee koo
Abaan ilma isaa hambise du’a koo
Na hin dhaluu inni diinii jedhee, Arguuf jiraa olu ba’ee
Tasa na hin dhaluu inni jedhee, Arguuf jiraa olu ba’ee
Na hin dhalu inni abjootee, Arguuf jiraa olu ba’ee
Tasa na hin dhaluu inni inni raajee, Arguuf jiraa olu ba’ee
Si’olii labsiin labasame waa’ee kootiif
Gamatti hafe hin ceenee, Gamatti hafe hin cee’usii /2
Iyyatii ol iyyaannoo waa’ee kootiif
Gamatti hafe hin ceenee, Gamatti hafe hin cee’usii /2

Print Friendly, PDF & Email
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.