Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha Yoo soos manna jedhu saak duree as irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun onder vrede, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne is dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan oor ISAAA is jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun grondels Kan in kolom ka'amu yookin in kolom jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa maak immoo ITTI gaafatummaa in 'n e-abbummaan akademiese Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. Jenne Maaliif gaafannee Yoo 'ani qulqulluudha jedhe OFI isaaf kan dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Maar die ta'u Lee Waaqayyo Akka Akka isaatti qulqulluu yeroo oond is vertraag is barbaada. Akademiese Kanaaf qulqulluu 'n e ani kan nou isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo Akka nou tanee sagaleen Waaqayyo die bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Kan Ijoollee Waaqayyo erga taanee Waaqayyooti Lee kan nou biyya nuttige boom spesies yookiin kan ofii keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo nou jaallatee ilama oor ISAAA tokkicha Akka nou fayyinuuf, Akka jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nou baraarmnuuf Unterberg kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

Akkuma Waaqayyo nou jaallate in g Waaqayyoon ni jaallannaa gemsbok? Dubbiin Waaqayyo Garu: Yoo Eenyu illee en keel dubbii jaallate immoo is rawwata, abbaan met immoo vader van jaallata; nuyis (Sonder, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira is dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira is godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen akademiese warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee oor ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata oor ISAAA, iddoo jireenya oor ISAAA is godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa Bakka qulqulluu jiraata. "Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin heilige Galtee toeriste qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati mana. "

Kanaaf Waaqayyo akkas Urim jedhe: Buufadha 'n skielike straal van bier, ISIN jiddus nan deddeebi'a, Waaqayyo opbrengs keessan dan ta'a ISIN saba se Koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana is fuurri Waaqayyo keessa boqatu as qulqulluummaati is eegnaa gemsbok?

Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma ISIN keessa Raate, Malee hafuuraatti akademie akademiese ISIN feedha fedha foonitti tyd jiratan; namni hafuura Christos van keessaa prys qabne Kan Christos MITI (Rome 8:9). Garu ISIN mana kan Akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, nie fuurri Waaqayyoos Akka hin ISIN keessa buufatee Jiru beektanii gemsbok? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa mana hafuura ISAs taatanii erga, Ek sou Kan ofii keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan Inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta'u oor ISAAA barree qulqulluummati Akka eegnu, kan binne nuuf kennee hond Maan wolf isaaf sleutel Vind die bok qulqulluun na haa Gargan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

Print Friendly, PDF & E
Deel

Kommentaar

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Kommentaar

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Laat 'n antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

*

Stel my in kennis van followup comments via e-pos. Jy kan ook skryf sonder om kommentaar te lewer.


Kommentaar moderasie aangeskakel is. Jou kommentaar kan 'n geruime tyd neem om te verskyn.