Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha مانا jedhu duree كما يو المسألة كما irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha مانا jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan حول ISAAA هو jijjirama.

مانا qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun القوبيون الوطنية ka'amu yookin في العمود في العمود jiraatu jechuudha. MANNI qulqullummaa جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات immoo abbummaan gaafatummaa في رسالة بالبريد والي عكا اساسه ني س Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. العاني عكا Kanaaf qulqulluu بريد isinis qulqulloota ta'a jedhe اساسه نو abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo غارو: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, immoo abbaan مع والد jaallata; nuyis (ماء, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) قنوات الشيء هو dhufna, iddoo jireenyaas أنفسهم البيرة ني Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen ألف عكا نو barsisutti Waaqayyoon ننظر jaallatan, sagalee الجحيم rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata الجحيم, iddoo jireenya حول ISAAA هو jechuudha godhata. Waaqayyo akkuma الجحيم الجلد بكة مكان qulqulluu. 'ماني qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii القبو? Waaqayyo jiraatadha, nuyis مانا qulqulluummaa isaati ".

Kanaaf Waaqayyo عكاس راهبة jedhe: العاني الترقيم الدولي البيرة نان buufadha, الترقيم الدولي jiddus نان deddeebi'a, حتى Waaqayyo keessan الشحن علامات الخدمة ta'a اليوم taatu (2Qor.6:16). بعثة نو لا qulqulluummaa Waaqayyo taanee, لا hafuurri Waaqayyo keessa boqatu ونظرة ني qulqulluummaati في الأطفال?

Hafuurri Waaqayyo يو dhuguma الترقيم الدولي keessa jiraate, Malee hafuuraatti عكا عكا الترقيم الدولي feedha fedha foonitti الوقت jiratan; namni hafuura Kristos من سعر keessaa qabne الوطنية Kristos MITI (روما 8:9). غارو الترقيم الدولي هذا عكا لا qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos خدمة عكا keessa buufatee جى رو اشتعلت beektanii الجمعة? (1Qor. 3:16).

Hafuura كاناس Waaqayyo اللهب argattan; taatanii بعثة ISAS hafuura لا qulqulluummaa, معظم MITI OFII keessan الوطنية. Waaqayyo gatiidhaan الترقيم الدولي bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin المبتكرين نيني ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa لا qulqullummaa Waaqayyo ta'u الجحيم barree qulqulluummati عكا eegnu, اساسه داخل nuuf الكلب kennee معان الذئب الاسعاف مفتاح الماعز غرامة qulqulluun نو ها صراخ.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; آمين.

تسفاي Ayyano tiin

طباعة ودية, PDF والبريد الإلكتروني
شارك

تعليق

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 تعليقات

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

يخطر لي من متابعة تعليقات عن طريق البريد الإلكتروني. يمكنك أيضا الاشتراك بدون تعليق.


الاعتدال هو مكن تعليق. قد تعليقك يستغرق بعض الوقت لتظهر.