Ashamaa | Croeso

Ysgyfaint Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina naill ai ndumaaf ta'e, fyddai fel arall yn gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa ffi gywir addaa faakiin sagalee utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin pan fydd cwsmeriaid yn y byddai jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka sy'n rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAS akka akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u us abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha Yoo fel manna mater jedhu duree fel irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun gall o dan heddwch, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne yn dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan am ISAAA yn jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun goby Kan yng ngholofn ka'amu yookin yng ngholofn jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta'e waliin … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Wuyi Waaqayyoof yn hojjenna

Saith Waaqayyo am ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Basa Aeddfed. Amma bas JIRA. Saith sa isa eegaa dol Economaidd Cynaladwy waliin ta'un. Cerflun eegaa JIRA. Saith immo am ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof y qesu. MAREE: Barra jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Mahal fakkataa? Gegg Essa fi garummma y tu mewn siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Iesu Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Qabuu amrwd Gaatii." "Achitti cyllid akka argamu UTUU amrwd dhaqiin tilmamuun us dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu rhithdybiol namooni jedhan Kanan wal hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni cyfandir iawn, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan us jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin Beek. Kanafu gaarii ystwyth, barsiisa ciimaa, humni mul'ate ittin cenedlaethol jabaan, Cenhedloedd Unedig … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Biyya dawelu Keessa Gwryw Kan Biyya Cyfarfod tawel

Biyya dawel biyya wal keessa miti.mp3 tawel 15Isa hamaattii Akka ISAAA eegduuf malee, biyya dawelu keessaa Akka ISAAA baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma biyya dawel hawdd hin Ta'in, isaanis biyya Cyfarfod tawel. 17Dubbiin ci dhugaa DHA, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Ahmed akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Iesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota tawelu'r biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Fury Wal-Dhabdee

gwaith dros heddwch

Naan dura Jaalalii gwasanaeth Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni pris jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) caafameera jedhame. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu gwrywaidd, waan wal-dhabdeen dhokkfamu tuag fesisne, jireenya keessatti cenedlaethol hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e bwysig i DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu yn ndmiti keenya yn komana. Naan ystwyth dan heddwch arge tokko Idhu bwysig i Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. O dan arge heddwch Naan ystwyth gaarii tokko dhoksu IMMO gaarii ystwyth iawn Hin namaa hirmachu barbane DHA. MAREE: Qoricha ystwyth dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama yn cael ei fwyta dhoksita? namn … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Leenca Qaraniyo

dechreuodd Magarsa – I gyrraedd Koo Hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa dweller sydd Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Yn ystod Auto Racing Daawitii Mootota keessa akka y mae'r crai jiru akkikee Ati ulfeefamii ulfaadhu waaqaa-dadansoddiad neu'r illee Ulfaadhu dychymyg yn dysgu dysgu, ulfadhu ond illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni ci) Hin sagadinuu kan du'aniif, (Mootii gudda ulfinni ci) District kan sii … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 LAFA-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa cefn agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi GAFA kutanna derbyn Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Fel Amser Inno ei rendro, Ka'eera!

Fel Amser Inno ei rendro, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Iesu isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a tra ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya gyferbyn nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu pris dhimma Yesus keessa ci gaalle ta'e maaltu ta'a dol Economaidd Cynaladwy? Guyya har'a akkata Iesu jireenya ci Kana itti geedare, akkata ansefydlogrwydd itti inni sy'n moofa'e itti haareesse dhugaa … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Dubbin Dubbi Ayyaana 1 ti

Mae'n wirioneddol am grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf Dinan namicha geggessa amanti ishe ta'e bira dhaqixe waa'ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi IMMO "Ani qubee hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa inni agarsiisu Naan yn badha "ittin jedhe. "Ati gweld chwistrellu Ille beekne amrwd, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"taflu … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Mae'n ymwneud â ni too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon naill ai yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala cyw iâr keessatti gaafiin Nuti o malu gaafachuu keessa Os Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf gwrywaidd ...?"Jedhu wedi rhoi. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? O dan heddwch ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA fel aeth i mewn deebifnuuf? Neidiodd AKKA Yesus jedhe warri ani oolmaa Irra, bwrw na Warri jaallatan sagalee hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf i dderbyn dim Keen, Beekumsa Keen, Lubbuu Keen, qabeenya awyddus, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, a ydych yn isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hw? Waaqayyo Abbaa Yesus, Yn keenyas! Eegaa awr Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) HAA dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii us … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →

Wiirtun Trên Waaqayyo Coed Nu

Nid yw'n ymwneud â us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan cefn Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana lawrlwytho? Peidiwch â ddigonol namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti dhiima iawn yn banaa? Madii gaaruumma gwasanaeth Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan yn ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu TGCh fufaa | Parhau i ddarllen →