Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e bwysig i DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu yn ndmiti keenya yn komana. Naan ystwyth dan heddwch arge tokko Idhu bwysig i Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. O dan arge heddwch Naan ystwyth gaarii tokko dhoksu IMMO gaarii ystwyth iawn Hin namaa hirmachu barbane DHA.

MAREE: Qoricha ystwyth dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama yn cael ei fwyta dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate yn kkf Irra Irra ga'e TGCh gafatamin SII JIRA lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo eu cael siif hiike, isaa dukkana ci ibse, ci dad yello SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif 1 Nama e akkata ci keessa ei rendro iach dura Jala dhoksa jirata immo TGCh agarsiisa jirta?

SEENSA: Gall Siop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra grwydro dhaban ka'e gaddan miidhaman turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an wal-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa amser akkasuman argachun Tane utuu dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Luqaas Mêl 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara fel yeroo crwydro gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Byddwch yn hiika naid Maal Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise wyf fakkata?
  • Macaafa yn bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun tir SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi yn awr yw ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Paentio Dhamsa sianel keessa ga'een ci (24:48)?
  • Dhamsa fel bakkan ga'uuf oes (24:491) attamitti barbachiisa? Waa'ee oes Maal gan fod y batta?
  • Halli baratoota Iesu inni 24:36 fod yn 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irra argame?

Goofta rheoli mwclis geedaru, gadda ci us danda gammachuutti jijiruu fod isaatti y GATT. Gadawodd TGCh Humna haama keessa ittin darbitu akka ei hun a chyda siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis ymbil ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan gwasanaeth yn danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio nwydau blas, gwaith dol Economaidd Cynaladwy yn Gad joraa Karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa 1 nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina fel labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma yn crebachlyd garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma fel bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya yn ol nduman ta'u qaba. Dhimmi keenya yn ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo cwmin kanaf labsu irra gugufutu. Dhimmi Gaafa Biran dhufe hawl dhimma ol ta'u barbadu ija keenya Gooftatti oherwydd kanfne ol, Naan erbyn hyn mae'n barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne TGCh yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu TGCh ei hun a chydag amser yaadiin xiyyan dinna isa argata. Yoo isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma osod jaba Yoo isa keenya irranfane cefn irra namoota gadamuufin Njiru cwrdd. Dhugumatu "o dan heddwch biyya defnyddiol guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan ree maali isaa?" (Môr 8:36)

Argraffwch, PDF ac E-bost
Share

Sylwadau

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Sylwadau

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*

Rhoi gwybod i mi o sylwadau followup drwy e-bost. Gallwch hefyd danysgrifio heb roi sylwadau.


Sylw safoni yn cael ei alluogi. Efallai y bydd eich sylwadau yn cymryd peth amser i ymddangos.