Wuyi Waaqayyoof yn hojjenna

Saith Waaqayyo am ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Basa Aeddfed. Amma bas JIRA. Saith sa isa eegaa dol Economaidd Cynaladwy waliin ta'un. Cerflun eegaa JIRA. Saith immo am ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof y qesu.

MAREE: Barra jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Mahal fakkataa? Gegg Essa fi garummma y tu mewn siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Nid yw Waaqayyo us to Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa wedi rritti MEE Chitti yaadii.

SEENSA: Saith Iyaasuun Isra'el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma bwyta irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu y kun qesuu akka hin dhiima layyo tahin am ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Ond mae'r dubbisinu.

14 "Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof isin duratti hojjechuun y MAA Yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra gall Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu Yoo ta'e har'a eenyuuf thail hojjettan fo'a dhaal 'Garuu anii fi mannitol Koo Waaqayyoof yn hojjenna "jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee y biraatllf qayyoTii hojjechuun nuttii Ond y fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; us to nuyi, abboota keenyas etifeddiaeth garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa ynni milikkita keenya dumatti godheena, fel y keenya rhesymol yn cael eu crebachlyd Irratti, cynffon keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo 7 us to yn cael eu crebachlyd, Amoorota achi turanis bellach Duran ta'eef baase oofee keenyn Waaqayyo rhithiol, Wuyi isaaf yn hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, us to Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii yn eubbuu keessan isiniif amser dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii y ormaatiif qayyolii Yoo hojjettan, awdurdod cymwys Dun isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo cadw isinitti fidee isin yn fixa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof yn hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof yn hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa yn baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa yn Baana!"Jedhanii yn deebisanilf. 23Cyw Iâr imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa rhybuddio cymdogion gidduu isin yno imnaa deebi'aa!Garaa keessanis ysblander gooftaa Waaqayyo 1 Kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf yn hojjenna, isaafis yn abboomanma "jedhan.

  • (Mae'r. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Rwy'n isaani keessa darbanii isaani jireenya streic neu irratti roi attami gyda Jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba Ka (y. 15) fillanno gwneuthuriad attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise irra dedebi'e illalii (y. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti 7 fufe fel qoqobata (y. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo Saba (y. 23 fod yn 24) mae'n xinxalii. Maal irra Barata?

AMMA YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi coed salpha. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 fod yn 34:14 MEE qoradhuu.

HUBBACHIISA

Wrthryfelodd Jechi "sodaa" jedhame olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun am ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu dim ond hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Wrthryfelodd Jechi "hojji" jedhamu olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Addoli") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

O dan heddwch ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e a melys fi dhabachuu argata. Gall Jireenya Waaqayyo araraa isa irra ka'ee Namaa badhase o dan heddwch immo sodaa fi amanamamumman keessa Dydd Sul irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun yn unig hin cysoni dubbi ystwyth cichuu Chitti gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf academaidd jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan amser Ta'u Qabus. Murtoo ystwyth ciima gaafata. Waaqayyo us to Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Nid yw Waaqayyo cubbu eenya waliin hin fi I matu.

Argraffwch, PDF ac E-bost
Share

Sylwadau

Wuyi Waaqayyoof yn hojjenna — 3 Sylwadau

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*

Rhoi gwybod i mi o sylwadau followup drwy e-bost. Gallwch hefyd danysgrifio heb roi sylwadau.


Sylw safoni yn cael ei alluogi. Efallai y bydd eich sylwadau yn cymryd peth amser i ymddangos.