Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha Yoo fel manna mater jedhu duree fel irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun gall o dan heddwch, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne yn dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan am ISAAA yn jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun goby Kan yng ngholofn ka'amu yookin yng ngholofn jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa gwneud immoo ITTI gaafatummaa mewn abbummaan e academaidd Wali Kan us o Waaqayyo hubbana. Jenne Maaliif gaafannee Yoo 'Ani qulqulluudha' jedhe OFI isaaf gall dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Ond mae'r Lee ta'u Waaqayyo akka ffwrnais isaatti akka yeroo qulqulluu yn retarded yn barbaada. Academaidd Kanaaf qulqulluu yn Ani e Kan nu isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka nu Tanee sagaleen Waaqayyo y bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Gall Ijoollee Waaqayyo erga taanee nawr Waaqayyooti Lee yn gallu biyya coed defnyddiol yookiin rhywogaethau gall ofii keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo awr jaallatee ilama am ISAAA tokkicha akka nu fayyinuuf, Akka jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nu baraarmnuuf Unterberg kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee JIRA.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate yn ree g Waaqayyoon jaallannaa us? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan koos immoo isa ni jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas isa bira ni godhana’ (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee isaa rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata isaa, iddoo jireenya isaa ni godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa isaa bakka qulqulluu jiraata. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati.’

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi’a, ani Waaqayyo keessan nan ta’a isin saba koo ni taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa jiraate, isin akka feedha hafuuraatti malee akka fedha foonitti hin jiratan; namni hafuura Kristos of keessaa hin qabne kan Kristos miti (Rhufain 8:9). Garu isin kan akka mana qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; mana qulqulluummaa hafuura isas erga taatanii, isin kan ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta'u am ISAAA barree qulqulluummati akka eegnu, Kan y tu mewn ci nuuf kennee Maan blaidd isaaf allweddol Dod o hyd i'r qulqulluun Buck na HAA Gargan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

Argraffwch, PDF ac E-bost
Share

Sylwadau

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Sylwadau

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*

Rhoi gwybod i mi o sylwadau followup drwy e-bost. Gallwch hefyd danysgrifio heb roi sylwadau.


Sylw safoni yn cael ei alluogi. Efallai y bydd eich sylwadau yn cymryd peth amser i ymddangos.