Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha Yoo som manna jedhu sagen durée som irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan under fred, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne er dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan om ISAAA er jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun kutling Kan i kolonne ka'amu yookin i kolonne jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa gør immoo ITTI gaafatummaa i en e abbummaan akademisk Wali can ni o Waaqayyo hubbana. Jenne Maaliif gaafannee Yoo 'ani qulqulluudha' jedhe OFI isaaf kan dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Men ta'u Lee Waaqayyo Akka Akka isaatti qulqulluu yeroo ovn forsinkes er barbaada. Akademisk Kanaaf qulqulluu en e ani can now isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo Akka now Tanee sagaleen Waaqayyo den bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee kan nu Waaqayyooti Lee kan biyya nyttige træarter yookiin kan ofii keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama om ISAAA tokkicha Akka now fayyinuuf, Akka Jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a now baraarmnuuf Unterberg kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

Akkuma Waaqayyo now jaallate i g Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: 'Yoo Eenyu illee og hals dubbii jaallate immoo er rawwata, abbaan med immoo far til jaallata; nuyis (Uden, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira er dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira er godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen gøre akademisk warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee om ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata om ISAAA, iddoo jireenya om ISAAA er godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa Bakka qulqulluu jiraata. »Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin saint Galtee turister qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati mana. '

Kanaaf Waaqayyo akkas Urim jedhe: Buufadha modtog en pludselig stråle af øl, isin jiddus nan deddeebi'a, Waaqayyo udbytte keessan så ta'a isin saba s koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana er fuurri Waaqayyo keessa boqatu som qulqulluummaati er eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma isin keessa Raate, Malee hafuuraatti akademiske akademisk ISIN feedha fedha foonitti tid jiratan; namni hafuura Christos af keessaa pris qabne Kan Christos MITI (Rom 8:9). Garu isin mana can Akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, ikke fuurri Waaqayyoos Akka hin isin keessa buufatee Jiru beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura Kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa mana hafuura ISA taatanii erga, Jeg ville Kan ofii keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta'u om ISAAA barree qulqulluummati Akka eegnu, can inde nuuf kennee hund Maan ulv isaaf nøgle Find sorteper qulqulluun na Haa Gargan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano Tiin

print venlig, PDF & E-mail
Del

Kommentarer

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Kommentarer

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Efterlad et svar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

*

Giv mig besked ved andre kommentarer via e-mail. Du kan også abonnere uden at kommentere.


Kommentar moderation er aktiveret. Din kommentar kan tage lidt tid at få vist.