Macaafa Qulqulluu

Afaan, macaafa fi booqonna fila dhageefaadha
Select language, book and chapter to listen


Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments

Macaafa Qulqulluu — 7 Comments

  1. waaqayyoo waaqaa irraa siin haa ebbiisuu hojii kanaa irratti damaqxani hojechu keessanif kanaraa calaa adunyaa dhalaa motummaan waaqayyoo nuufi ta’a amen

  2. babali’ina sagalee waaqayyootiif sababa waan taataniif waaqayyo isin haa eebbisu jechaa macaafota kakuu moofaas osoo akkanatti sagaleedhaan nuuf qopheessitanii baay’ee gaarii anatti fakkaata.

    yoo isiniif dansa’amee immoo viidiyoodhaan irra kan caalee bu’aa buusa jedheen aman

    Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebisu

  3. Sagaleen waaqayyoo lafa hundaa akka ga’uuf aarsaa isin irraa eegamu waan ba’aa jirtaniif itti jabaadhaan isiniin jedha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.