Faarfannaa Adda Addaa

Faarfannaa Afaan Oromoo

Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dheeraa fudhata

Print Friendly
Share

Comments

Faarfannaa Adda Addaa — 14 Comments

  1. Araarri gooftaa yesuus isiniif haa baay’atu!!! Faarsaa afaan oromoo akka aannanii nama qabbaneessu akkasii asiratti waan nu badhaastaniif baay’ee isin jaallanna!!

  2. Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa isin haa eebbisuu. Bara 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. Gooftaanis baay`ee ittiin na jabeesse. Hin dagadhu! Yeroo xiqoof garuu faarfannoota kana dhabeen turee. Amma garuu deebiyyaan. Thanks Lord. Hojii keessan baay`een diinqisiffaadha. Maaloo faarannoota kana nuuf eega. Lubbuunkoo faarfannaan jirati. Bakka jirtaanitti eebbii fi eegumsi Yesus Kristos isiniif haa baay`atu. I love you my nation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.