Faarfannaa Adda Addaa

Faarfannaa Afaan Oromoo

Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dheeraa fudhata

Print Friendly
Share

Comments

Faarfannaa Adda Addaa — 11 Comments

  1. Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa isin haa eebbisuu. Bara 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. Gooftaanis baay`ee ittiin na jabeesse. Hin dagadhu! Yeroo xiqoof garuu faarfannoota kana dhabeen turee. Amma garuu deebiyyaan. Thanks Lord. Hojii keessan baay`een diinqisiffaadha. Maaloo faarannoota kana nuuf eega. Lubbuunkoo faarfannaan jirati. Bakka jirtaanitti eebbii fi eegumsi Yesus Kristos isiniif haa baay`atu. I love you my nation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.