Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha yoo nagu mannat jedhu asja Durée nagu irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun saab alla rahu, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne on dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan umbes ISAAA on jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko Kan veerus ka'amu yookin veerus jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa teha immoo ITTI gaafatummaa aastal e abbummaan akadeemilise Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. Jenne Maaliif gaafannee yoo "ani qulqulluudha" jedhe OFI isaaf saab dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Aga ta'u Lee Waaqayyo Akka Akka isaatti qulqulluu yeroo ahi on alaarenenud on barbaada. Akadeemiline Kanaaf qulqulluu e Ani kan nu isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo Akka nu Tanee sagaleen Waaqayyo bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee saab nüüd Waaqayyooti Lee saab biyya kasulik puuliik yookiin saab ofii keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo nüüd jaallatee ilama umbes ISAAA tokkicha Akka nu fayyinuuf, Akka jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nu baraarmnuuf Unterberg kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate Nus Waaqayyoon ni jaallannaa Ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: "Juu Eenyu illee ja kõri dubbii jaallate immoo on rawwata, abbaan koos immoo isa ni jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) ISA Mabira on dhufna, iddoo jireenyaas ISA Mabira on godhana " (Yoh.14:23). Sagaleen teha akadeemilist Warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee umbes ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata umbes ISAAA, iddoo jireenya umbes ISAAA on godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa Bakkā qulqulluu jiraata. "Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin Saint galtee turistid qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati mana. "

Kanaaf Waaqayyo Akkase Urim jedhe: Buufadha sai ootamatu ray õlle, ISIN jiddus nan deddeebi'a, Waaqayyo saagi keessan siis ta'a ISIN Saba on Koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana on fuurri Waaqayyo keessa boqatu nagu qulqulluummaati on eegnaa Ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma ISIN keessa Raate, Malee hafuuraatti akadeemiliste akadeemilise ISIN feedha fedha foonitti aeg jiratan; namni hafuura Kristos of keessaa suhtes qabne Kan Kristos MITI (Rooma 8:9). Garu ISIN mana kan Akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, ei fuurri Waaqayyoos Akka Hin ISIN keessa buufatee Jiru beektanii Ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa mana hafuura ISAdega taatanii erga, issi Kan ofii keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta'u umbes ISAAA barree qulqulluummati Akka eegnu, Kan sees nuuf kennee koer Maan hunt isaaf võti Leia Buck qulqulluun na haa Gargan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; AMEEN.

Tesfaye Ayyano tiin

Prindi Friendly, PDF & Email
osa

Kommentaarid

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Kommentaarid

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Jäta vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *

*

Soovin Järg kommentaarid e-mail. Sa saad ka tellima ilma kommenteerimata.


Kommentaar mõõdukusele on sisse lülitatud. Teie kommentaar võib võtta aega näidata.