Wuyi hojjenna Waaqayyoof

Zazpi ISAAA biyya garbumma keessa itzulezina jaban Basa heldua buruzko Waaqayyo. Amma kontrabaxua Jira. Saba waliin beste bat eegaa kulturan ta'un. Estatuen eegaa Jira. Irra amanamumma barbada buruz ISAAA Zazpi Immo. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof qesu.

MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta barruan?

Mee Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa ez du rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Zazpi Iyaasuun Isra'el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma jan irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu qesuu kun akka Hin dhiima layyo ISAAA qoqobata buruz tahin. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Baina dubbisinu.

14 "Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN maa Yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Baina fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; Innis nuyi, abboota keenyas herentzia garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energia milikkita keenya dumatti godheena, zentzuzko keenya stunted gisa Irratti, buztana keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo zazpigarren inni stunted, Amoorota achi turanis Duran oofee baase Waaqayyo keenyn delusional ta'eef, Wuyi hojjenna "jedhan isaaf.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu Hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa eubbuu keessan isiniif time dhilsu keessanii. 20Dhiiftanii Waaqayyoon Yoo ormaatiif hojjettan qayyolii, eskumena Dun isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo isinitti fidee ISIN fixa Haman "jedhe gordetzea. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi hojjenna "jedhan Waaqayyoof. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, Jedhe "isa jettanli hojjenna-fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti baatu en dhugaa ISIN-Waaqayyoof"; isnanis, "Eyyeel Nuyi Baana dhugaa!"Deebisanilf Jedhanii. 23Chicken imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa ohartarazten auzokide gidduu ISIN imnaa deebi'aa!Garaa keessanis distira gooftaa Waaqayyo bat kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa hojjenna keenyaaf, abboomanma "jedhan isaafis.

  • (The. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (duen. 15) fillanno marka attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (duen. 16-18). Debbiin kun maal SII barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu Hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Gisa fufe Iyyasuun maaliif Chitti zazpi qoqobata (duen. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo Saba (duen. 23 izan 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

BAINA YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha zuhaitzak. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 izan 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame matxinatu "Waaqayyoon sodaadhaa" olitti soda kun ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu buruz besterik ez Hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu matxinatu olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Gurtza") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Bakearen ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e gozoa fi dhabachuu argata Under. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra Namaa badhase, bakearen Immo sodaa fi amanamamumman keessa eguzkiaren irra jirachuutu eegama ka'ee daiteke pean.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun Hin Berdinkatutako dubbi Chitti cichuu pliable gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf akademikoa jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u denbora Qabus. Murtoo ciima pliable gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu ez eenya waliin Hin fi I matu.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments

Wuyi hojjenna Waaqayyoof — 3 Comments

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Utzi erantzuna

Zure helbide elektronikoa ez da argitaratuko. Istorio *

*

Notify me jarraipena iruzkinak e-posta bidez. Halaber, ahal duzun subscribe komentatuz gabe.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.