Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Manna jedhu materia gisa irraa fudhannee ilaalle Durée bezalako Jalqaba Jecha Yoo: Mana jechuun bakea pean, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne dandeenya. Yeroo Jecha zuzendariei jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, buruzko hikaan akkuma beekamu ISAAA jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun goby zutabe ka'amu zutabe jiraatu jechuudha yookin Kan. Manni qulqullummaa egin immoo ITTI gaafatummaa bat e abbummaan akademikoa Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. Jenne Maaliif gaafannee Yoo 'Ani qulqulluudha' jedhe ofi isaaf dhugaa ba'e Waaqayyo qofa naan ta'eef. Baina ta'u Lee Waaqayyo akka akka isaatti qulqulluu yeroo labe atzeratua da barbaada. Akademikoak Kanaaf qulqulluu elektroniko bat Ani kan nu isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka nu tanee sagaleen Waaqayyo bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Erga taanee Ijoollee Waaqayyo Waaqayyooti Lee zuhaitz erabilgarria yookiin biyya Can ofii keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo now jaallatee ilama ISAAA tokkicha akka nu fayyinuuf buruz, Akka jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nu baraarmnuuf Unterberg kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

G Waaqayyoon ni jaallannaa Ree Akkuma Waaqayyo nu jaallate? Dubbiin Waaqayyo Garu: 'Yoo Eenyu illee eta eztarria dubbii jaallate immoo rawwata da, aita immoo jaallata abbaan; nuyis (Gabe, Bertan, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira dhufna da, iddoo jireenyaas isa Mabira godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen akademikoa warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, ISAAA rawwachuudhan buruz sagalee, Waaqayyo iddoo ISAAA buruz buufata, buruzko jireenya iddoo ISAAA godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa bakka qulqulluu jiraata. 'Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin saint galtee turista qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati zuzendariei.

Kanaaf Waaqayyo akkas Urim jedhe: Buufadha garagardo izpi jaso Bat-batean, ISIN jiddus nan deddeebi'a, Ondoren, Waaqayyo etekin keessan ta'a ISIN Saba Koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga zuzendariei qulqulluummaa Waaqayyo taanee, zuzendariei fuurri Waaqayyo keessa boqatu qulqulluummaati eegnaa Ree?

Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma ISIN keessa Raate, Malee hafuuraatti akademiaren akademikoa ISIN feedha fedha foonitti time jiratan; Kan Christos MITI keessaa prezioa qabne namni hafuura Christos (Erroman 8:9). Garu ISIN zuzendariei kan akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, ez fuurri Waaqayyoos akka Hin ISIN keessa buufatee Jiru beektanii Ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa zuzendariei hafuura isas taatanii erga, Kan ofii keessan MITI nuke. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin naan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa zuzendariei qulqullummaa Waaqayyo ta'u ISAAA barree qulqulluummati akka eegnu buruz, kan barruan nuuf kennee txakur Maan wolf isaaf gakoa Aurkitu Buck qulqulluun na haa Gargan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Comments

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Utzi erantzuna

Zure helbide elektronikoa ez da argitaratuko. Istorio *

*

Notify me jarraipena iruzkinak e-posta bidez. Halaber, ahal duzun subscribe komentatuz gabe.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.