Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu Durée Yoo-ainetta irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha manaa jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan noin ISAAA on jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa tehdä immoo TVT abbummaan gaafatummaa in e Wali kan akka ni o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani akka Kanaaf qulqulluu e isinis qulqulloota ta'a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo kanssa isä jaallata; nuyis (Vesi, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas itse Bira ni Godhana " (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee hell rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata hell, iddoo jireenya noin ISAAA on godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma ihon helvetin Bakka qulqulluu paikka. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati.’

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani ISIN Bira nan buufadha, ISIN jiddus nan deddeebi'a, jopa Waaqayyo keessan toimitus ta'a palvelujen tavaramerkkien tänään taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti akka akka isin feedha fedha foonitti aika jiratan; namni hafuura Kristos of keessaa hin qabne kan Kristos miti (Roomaa 8:9). Garu ISIN tämä Akka ei qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; ei qulqulluummaa hafuura ISA Mission taatanii, isin kan ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa ei qulqullummaa Waaqayyo ta'u helvetti barree qulqulluummati Akka eegnu, kan sisällä nuuf kennee koira Maan susi isaaf avain hieno vuohi qulqulluun nu Haa Screaming.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Amin.

Tesfaye Ayyano Tiinin

Tulosta Friendly, PDF & Email
Jakaa

Kommentit

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Comments

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Muistuta minua seurannassa kommentteja sähköpostitse. Voit myös merkitä ottamatta kantaa.


Kommentti maltillisuus on käytössä. Kommenttisi voi kestää jonkin aikaa näkyvän.