Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e tábhachtach do DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu Is ndmiti keenya is komana. Naan pliable faoi arge síochána Idhu tokko tábhachtach do Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Faoi síochána Naan gaarii arge tokko pliable dhoksu IMMO an-gaarii hirmachu namaa pliable Am barbane DHA.

Maree: Qoricha pliable dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf NAMA itear dhoksita? Namni ghrian qoricha Sana dhabuudhan Yoo du'e, Yoo Yoo naafate i kkf Irra Irra ga'e ICTanna gafatamin sii jira Íosluchtaigh Anois?

Mee Chitti YAADII: Qoriicha ISA hibbo fháil siif hiike, isaa dukkana Kee ibse, athair Buí Kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif ar NAMA e akkata Kee keessa curtha ó sláintiúil Dura Jala dhoksa jirata immo ICTanna agarsiisa jirta?

SEENSA: Is féidir le Siopa-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra roam dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an tobar-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane am dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Luqaas Mil 24:36-52CTS dubbiis.

  • Yesus Jara mar yeroo roam gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Bí hiika leap Jetta Maal (24:36)?
  • Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise mé fakkata?
  • Is Macaafa bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun talamh SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi anois ndumaf dhiise dhamsa attami kun TI (24:46-47)?
  • Dhamsa cainéal keessa ga'een péinteáilte Kee (24:48)?
  • Dhamsa mar bakkan ga'uuf bhfuil aon (24:49a) attamitti barbachiisa? Is Waa'ee aon Maal mar an batta?
  • Halli baratoota Íosa inni 24:36 a bheith 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irra argame?

Goofta bhainistiú muince geedaru, bheith gadda Kee ni danda gammachuutti jijiruu isaatti an GATT. TEC Humna fhág haama keessa ittin darbitu Akka féin agus le siif keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis supplication ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Is é Waaqayyo woo Naan seirbhíse danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, raidió passions blas, obair déanmhas i bleat joraa Karra ilmaa ISA nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa amháin nuuf kenne, Déanann dhiifama cubbu fayyina bara baraa USA Kärra Yesus Kristos Goofta keenya NAMAs hundumaaf qophaa'e Akka labsnuuf daoine erge. Wangeela fayyina mar labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma atá stunted garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma mar bakkan ga'uf ta'u ISA dagachuun nuu irra Am Njiru. Is Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya nduman ol ta'u qaba. Is Dhimmi keenya ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra cumin. Dhimmi Gaafa Biran dhufe ceart dhimma ol ta'u barbadu ija keenya Gooftatti toisc kanfne ol, Naan anois an-barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne TEC yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha ISA dagatu immo utuu ICTanna féin agus leis an am yaadiin xiyyan dinna ISA argata. Yoo ISA keenya Dhimma rn bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma ligean jaba Yoo ISA keenya irranfane spinal irra namoota gadamuufin Njiru freastal ar. Dhugumatu "faoi shíocháin biyya úsáideach guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali Rí?" (Farraige 8:36)

Print Friendly, PDF agus Ríomhphost
Comhroinn

Comments

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Comments

Leave a Reply

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

*

In iúl dom tuairimí follow trí ríomhphost. Is féidir leat freisin liostáil gan trácht.


Déantar modhnóireacht Comment ar chumas. D'fhéadfadh do comment roinnt ama a thógáil le feiceáil.