Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha ÝÒØ como maná cuestión jedhu durée como irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun pode so paz, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne é dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sobre o ISAAA é jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun goby Kan na columna ka'amu yookin en columna jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa facer immoo Itti gaafatummaa nun abbummaan e académica Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. Jedhe Jenne Maaliif gaafannee ÝÒØ 'ani qulqulluudha' ofi isaaf pode dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Pero o Ta'u Lee Waaqayyo Akka Akka isaatti qulqulluu fornalha yeroo é retardado é barbaada. Académico Kanaaf qulqulluu un e ani kan espido isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo Akka espido Tanee sagaleen Waaqayyo o bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee pode agora Waaqayyooti Lee pode biyya yookiin especies útiles árbore pode OFII keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo agora jaallatee Ilama sobre o ISAAA tokkicha Akka espido fayyinuuf, Akka Jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a espido baraarmnuuf Unterberg kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

Akkuma Waaqayyo espido jaallate en g Waaqayyoon REE jaallannaa ni? Dubbiin Waaqayyo garũ: 'ÝÒØ Eenyu illee e garganta dubbii jaallate immoo é rawwata, abbaan con immoo pai jaallata; nuyis (Sen, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira é dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira é godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen facer académico warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee sobre o ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata sobre o ISAAA, iddoo jireenya sobre o ISAAA é godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa Bakka qulqulluu jiraata. "Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin santo Galtee turistas qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati mana. "

Kanaaf Waaqayyo Akkas Urim jedhe: Buufadha recibiu un raio súpeto de cervexa, isin jiddus nan deddeebi'a, Koo Waaqayyo rendemento keessan entón isin ta'a Saba taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana é fuurri Waaqayyo keessa boqatu como qulqulluummaati é REE eegnaa?

Hafuurri Waaqayyo ÝÒØ isin dhuguma keessa Raate, Malee hafuuraatti academia ISIN académica feedha fedha foonitti tempo jiratan; namni hafuura Christos de keessaa prezo qabne Kan Christos miti (Roma 8:9). Isin garũ mana kan Akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, non fuurri Waaqayyoos Akka isin HIM keessa buufatee Jiru REE beektanii? (1QoR. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa mana hafuura ISA taatanii erga, máis política OFII keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan Isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Maan Ninni Ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi non keenyaa qulqullummaa Waaqayyo ta'u vida daqueles barree qulqulluummati Akka eegnu, kan dentro dog kennee nuuf Maan lobo isaaf clave grave e localizador qulqulluun espido haa Garg.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano Tiin

Print friendly, PDF e correo electrónico
acción

comentarios

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 comentarios

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Deixe unha resposta

O seu enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *

*

Suscribirse á notificación de seguimento dos comentarios vía correo electrónico. Tamén pode Apúntate sen comentarios.


Comentario moderación está activado. O seu comentario pode levar algún tempo para aparecer.