Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu durée kao Yoo tvari kao irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan o ISAAA je jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun glavoč nacionalni ka'amu yookin u stupcu u stupcu jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa bi immoo ICT abbummaan gaafatummaa u e Wali kan Akka ni o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani Akka Kanaaf qulqulluu e isinis qulqulloota ta'a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nu baraarmnuuf Unterberg kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate u g Waaqayyoon Ni jaallannaa Ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: 'Yoo Eenyu illee i grla dubbii jaallate immoo je rawwata, abbaan s immoo oca jaallata; nuyis (Bez, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa ni rupe dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira je godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen čine akademski warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee o ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata o ISAAA, iddoo jireenya o ISAAA je godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma kože pakao Bakka qulqulluu mjesto. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati. "

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani ISIN Bira nan buufadha, ISIN jiddus nan deddeebi'a, čak Waaqayyo keessan utovar ta'a uslužni znaci danas taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti Akka Akka ISIN feedha fedha foonitti vrijeme jiratan; namni hafuura Kristos od keessaa cijeni qabne nacionalnog Kristos Miti (Rim 8:9). Garu ISIN to Akka ne qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; Ne qulqulluummaa hafuura ISA Misija taatanii, najvećoj ofii keessan Miti. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi ne keenyaa qulqullummaa Waaqayyo ta'u pakao barree qulqulluummati Akka eegnu, kan unutar nuuf kennee pas Maan vuka isaaf ključnog redu kozjeg qulqulluun nu HAA Screaming.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

Pregled ispisa, PDF i Email
Udio

Komentari

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Komentari

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Dopust jedan Odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *

*

Obavijesti me o follow-up komentarima putem e-maila. Možete također pretplatiti bez komentiranja.


Komentar umjerenost je omogućen. Vaš komentar svibanj uzeti neko vrijeme da se pojavi.