Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha Dan jedhu dure kòm yoo pwoblèm kòm irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha Dan jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sou ISAAA se jijjirama.

Dan qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun gobi nasyonal ka'amu yookin nan kolòn nan kolòn jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa fè icts immoo abbummaan gaafatummaa nan yon e Wali kan Akka NI o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. ANI Akka Kanaaf qulqulluu yon e isinis qulqulloota ta'a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo ak papa a nan jaallata; nuyis (Dlo, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas tèt yo Bira NI Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee rawwachuudhan lanfè, Waaqayyo iddoo buufata lanfè, iddoo jireenya sou ISAAA se godhata jechuudha. Waaqayyo lanfè po Bakka qulqulluu kote akkuma. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Jiraatadha Waaqayyo, nuyis Dan qulqulluummaa isaati. "

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: ANI isin Bira Nan buufadha, isin jiddus Nan deddeebi'a, menm Waaqayyo keessan anbake mak sèvis ta'a jodi a taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa jiraate, Malee hafuuraatti Akka Akka isin feedha fedha foonitti tan jiratan; namni hafuura Kristos nan pri keessaa qabne nasyonal Kristos miti (Wòm 8:9). Garu isin sa a Akka pa qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; isas pa qulqulluummaa hafuura Misyon taatanii, pi miti ofii keessan nasyonal. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi pa keenyaa qulqullummaa Waaqayyo ta'u lanfè barree qulqulluummati Akka eegnu, kan andedan nuuf kennee chen Maan bèt nan bwa isaaf kle amann kabrit qulqulluun nu aa kriyan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl
pataje

Kòmantè

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Kòmantè

 1. Jwe Waaqayyoon ap sòti akòz eebbisuu hedduu irraa pwofesè dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa blese ekonomi an. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Syans ak irraa Teknoloji
  Finfi
  ine

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa NUF lâches estasyon jirtuu , vaen konstwi xummurrat milkaahan nu tasisuu travay(walumman)
  Aprann fizik waggaa 1ffaa jimmaa Inivèsite

 3. waaqayyoo goftaan ISIN ha ebbisuu, ayyanisas bayaatu nan klas ha, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani konte konstwi xummurra ti waaqayyoo ISIN aji gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa fizik waggaa1ffaa Jimma inivèsite irraa

 4. baay'ee galatooma Lendi jechaa,barnootni yemenit kennaa Pryce mil baay'ee barbaachisaa akkanni ta'e keessumattuu dhaloota Sekirite kanaaf baay'ee sa a barbachisu ta'uusaa hubannoo hedduu irraa yo argadheetan

  Sa a etid waggaa lmmaffaa(2)eng. Dhawan radyo Universitii Dirre
  hedduu galatooma

Leave a Reply

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

*

Notifye m 'nan kòmantè swiv via lèt elektwonik. Ou kapab tou abònman san fè kòmantè.


Ap modération Comment pèmèt. Kòmantè ou a ka pran kèk tan nan parèt.