Isinis dubbii kanaaf dhuga DHA-baatuu

Dhuga-fi baatuun Mama naan argee dhaga'e fontos a DHA. Mama naan naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu van ndmiti keenya van komana. Naan hajlékony alatt békét Idhu tokko ARGE fontos Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. PEACE naan gaarii tokko ARGE hajlékony dhoksu IMMO nagyon gaarii hirmachu namaa hajlékony Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha hajlékony dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama fogyasztják dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo yoo naafate a kkf Irra Irra ga'e IKT gafatamin SII JIRA lataa?

MEE ITTI YAADII: Qoriicha isa hibbo vételi siif hiike, isaa dukkana Kee ibse, apja Yello Kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif e NAMA akkata Kee keessa tették az egészséges dura Jala dhoksa jirata Immo IKT agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra bolyonghat dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-Argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane idő dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52CTS dubbiis.

  • Yesus Jara mint yeroo barangol gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Legyen hiika Maal ugrás Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise I fakkata?
  • Macaafa van bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun föld SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi most ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa csatorna keessa ga'een festett Kee (24:48)?
  • Dhamsa mint bakkan ga'uuf nincs (24:491) attamitti barbachiisa? Waa'ee nem Maal, mint a Batta?
  • Halli baratoota Jézus inni 24:36 lehet 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun Maal irra argame?

Goofta sikerült nyaklánc geedaru, gadda Kee ni Danda gammachuutti jijiruu lehet isaatti a GATT. IKT Humna hagyta haama keessa ittin darbitu Akka önmagában és siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis könyörgés ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo naan szolgáltatás danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO DUBBI

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, rádió szenvedélyek íze, KÁK munka gad joraa Karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa 1 nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina mint labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma a satnya garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma mint bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya van ol nduman ta'u qaba. Dhimmi keenya van ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra kömény. Dhimmi Gaafa Biran dhufe jobb ol dhimma ta'u barbadu ija keenya Gooftatti mert ol kanfne, Naan most nagyon barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne IKT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti Immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu Immo utuu IKT magát, és idővel yaadiin xiyyan dinna isa argata. Yoo isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma hadd Jaba Yoo isa keenya irranfane gerinc irra namoota gadamuufin Njiru eleget. Dhugumatu "alatt békét biyya hasznos guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Tenger 8:36)

Print Friendly, PDF és e-mail
Ossza meg

Hozzászólások

Isinis dubbii kanaaf dhuga DHA-baatuu — 3 Hozzászólások

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

*

A hozzászólásokról email-ben kérek értesítést. Feliratkozás hozzászólás nélkül is lehetséges.


Megjegyzés moderáció be van kapcsolva. A comment eltarthat egy ideig jelenik meg.