Mullii Maree

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments

Mullii Maree — 1 Comment

  1. NEXT JENNEE AKKAMIIN ITTI FUFNEE DHAGGEEFFACHUU BARBAANNA? INNO YOGGUU KANA FIXU ACHUMAAN DHAABBATA, KAN ITTI FUFU HIN JIRUMO MOO TOKKUMA KANA LAKKIFTANI. MAALOO ADARAA SAGALEE AKKAS DHIMMA BAASU KANA ADARAA HATATTAMAAN KAN CAALU NUUF LAKKISAA MAALOO KEESSAN ADARAA ADARAA, ISI NIIN IMMOO GOOFTAA KEENYA IYYESUUS KIRISTOOS GUDDAA ISIN HAA EEBBISU BARRI ISIN LAFARRATTI WAAQA IRRATTI QABDAN HUNDUMTUU KAN EEBBIFAME HAATA’U GALATOOMAA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.