Isinis dubbii kanaaf DHA dhuga-baatuu

Dhuga-Fi baatuun Mamma Naan argee dhaga'e mikilvægt fyrir DHA. Mamma Naan Naan argee Fi dhaga'e namaa dhoksuu er ndmiti keenya er komana. Naan pliable undir frið Idhu tokko arge mikilvægt fyrir Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Undir friði Naan gaarii tokko arge pliable dhoksu IMMO mjög gaarii hirmachu namaa pliable Hin barbane DHA.

MAREE: Qoricha pliable dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama er borðað dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo yoo naafate í kkf Irra Irra ga'e UT gafatamin sii jira lataa?

Mee Chitti YAADII: Qoriicha ISA hibbo fá siif hiike, isaa dukkana Kee ibse, Faðir Yello Kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif e NAMA akkata Kee keessa verið kveðinn heilbrigðu Dura Jala dhoksa jirata immo UT agarsiisa jirta?

SEENSA: Verslun-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra getur ferðast dhaban ka'e gaddan miidhaman turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-Argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane tími dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Honey Luqaas 24:36-52CTS dubbiis.

  • Yesus Jara sem yeroo reika gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Vertu hiika Maal stökk Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise ég fakkata?
  • Macaafa er bachuu Fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun land SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti Fi er nú ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa rás keessa ga'een máluð Kee (24:48)?
  • Dhamsa sem bakkan ga'uuf er ekki (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa'ee er ekki Maal sem batta?
  • Halli baratoota Jesús Inni 24:36 vera 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irra argame?

Goofta tókst hálsmen geedaru, gadda Kee Ni danda gammachuutti jijiruu vera isaatti á GATT. UT Humna vinstri haama keessa ittin darbitu akka sig og með siif keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis grátbeiðni ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo biðja Naan þjónusta er danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, útvarp girndum bragð, unar vinna í Gað joraa Karra ilmaa Isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa einn nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina sem labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa Fi dhimma dhimma eru stunted garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma sem bakkan ga'uf ta'u Isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya er nduman ól ta'u qaba. Dhimmi keenya er ndunuu dhimma garuummaa Fi Tóla Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra kúmen. Dhimmi Gaafa Biran dhufe rétt dhimma ól ta'u barbadu ija keenya Gooftatti því ól kanfne, Naan er nú mjög barbadu jaamsu IRAA faana tokko fudhane, Irra faaganne UT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha ISA dagatu immo utuu UT sig og með tíma yaadiin xiyyan dinna Isa gata. Yoo ISA keenya Dhimma am Bakká ga'u dandeenye iyyu, dhimma skulum jaba Yoo ISA keenya irranfane hrygg irra namoota gadamuufin Njiru mæta. Dhugumatu "undir frið biyya gagnlegum guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Sea 8:36)

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments

Isinis dubbii kanaaf DHA dhuga-baatuu — 3 Comments

Leyfi a Reply

Netfangið þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *

*

Tilkynna mig af fylgja athugasemd um e-mail. Þú getur einnig áskrift án athugasemdir.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.