Wuyi Waaqayyoof jo hojjenna

Septiņi Waaqayyo par ISAAA biyya garbumma keessa neatkarīgi jaban Basa Vecāks. Ammas basa jira. Saba waliin viens otru eegaa vumu ta'un. Statuja eegaa JIRA. Septiņi Immo par ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-AKKA AKKA Waaqayyoof qesu.

Maree: Kontinentālās jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa Fi garummma iekšā siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

Mee Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo Ta'u hinaafaa ISA ISA ir ne rritti Mee Chitti yaadii.

SEENSA: Septiņi Iyaasuun Isra'el geggesse biyya AKKA dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma ēdis irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof ISA internets hojjechuu qesuu kun AKKA Hin dhiima layyo tahin par ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TSI waliin Bet dubbisinu.

14 "AMMA EGAA Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii Warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN MAA Yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Bet fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas mantojuma garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa enerģijas milikkita keenya dumatti godheena, kā saprātīgu keenya ir panīkuši Irratti, astes keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo 7. inni ir panīkuši, Amoorota achi turanis tagad Duran oofee baase Waaqayyo keenyn murgi ta'eef, Wuyi isaaf jo hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo ISA qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii jo eubbuu keessan isiniif laika dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii qayyolii ormaatiif Yoo hojjettan, kompetentā Dun ISA gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo saglabājot isinitti fidee ISIN jo fixa Hamans "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof jo hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof jo hojjenna-ISA jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa in baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa jo Baana!"Jedhanii jo deebisanilf. 23Vistas imratti lyaasuun jaraan, "AMMA EGAA waaqayyolii ormaa brīdina kaimiņiem gidduu ISIN tur imnaa deebi'aa!Garaa keessanis krāšņums gooftaa Waaqayyo 1 kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf jo hojjenna, isaafis in abboomanma "jedhan.

  • (L. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun bildināt?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (l. 15) fillanno marka attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (l. 16-18). Debbiin Kun maal SII barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti 7 fufe kā qoqobata (l. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu Fi murtoo Saba (l. 23 būt 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

AMMA YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha koki. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 būt 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame sacēlās olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" sodas kun par ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu tikai Hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu sacēlās olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Dievkalpojumu") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Saskaņā miera ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e salds Fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa ISA irra var ka'ee Namaa badhase zem miera Immo sodaa fi amanamamumman keessa Saule irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun tikai Hin savienojama dubbi Chitti cichuu pliable gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf akadēmiskā jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u laiks Qabus. Murtoo ciima padevīgs gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu nav eenya waliin Hin Fi es Matu.

print Friendly, PDF & Email
daļa

Komentāri

Wuyi Waaqayyoof jo hojjenna — 3 Komentāri

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti *

*

Paziņot man par follow-up komentārus pa e-pastu. Varat arī abonēt bez komentējot.


Komentārs mērenība ir iespējota. Jūsu komentārs var aizņemt kādu laiku, lai parādās.