Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha Yoo seperti manna jedhu perkara durée sebagai irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun boleh di bawah keamanan, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne adalah dandeenya. Yeroo Jecha Mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan mengenai ISAAA jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby Kan dalam lajur ka'amu yookin dalam lajur jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa membuat immoo ITTI gaafatummaa dalam e abbummaan akademik Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. 'Qulqulluudha ani' Jenne Maaliif gaafannee Yoo jedhe Ofi isaaf boleh dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Tetapi Ta'u Lee Waaqayyo Akka Akka isaatti qulqulluu yeroo relau akan terbantut barbaada. Akademik Kanaaf qulqulluu e ani kan nu isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo Akka nu tanee sagaleen Waaqayyo bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee boleh sekarang Waaqayyooti Lee boleh biyya spesies pokok yookiin berguna boleh ofii keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo kini jaallatee ilama tentang ISAAA tokkicha Akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate dalam g Waaqayyoon jaallannaa Ree ni? Dubbiin Waaqayyo Garu: 'Yoo Eenyu illee dan tekak dubbii jaallate immoo adalah rawwata, abbaan dengan immoo bapa jaallata; nuyis (Tanpa, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira adalah dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira adalah godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen membuat akademik warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee tentang ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata tentang ISAAA, iddoo jireenya tentang ISAAA adalah godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa bakka qulqulluu jiraata. 'Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin saint galtee pelancong qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati Mana '.

Kanaaf Waaqayyo akkas Urim jedhe: Buufadha menerima sinar secara tiba-tiba bir, isin jiddus nan deddeebi'a, Hasil Waaqayyo keessan kemudian ta'a isin saba Koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga Mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, Mana adalah fuurri Waaqayyo keessa boqatu kerana qulqulluummaati REE eegnaa?

Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma isin keessa Raate, Malee hafuuraatti akademik akademik ISIN feedha fedha foonitti masa jiratan; namni hafuura Christos keessaa harga qabne Kan Christos MITI (Rom 8:9). Garu isin Mana kan Akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, tidak fuurri Waaqayyoos Akka hin isin keessa buufatee Jiru beektanii Ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa Mana hafuura IsAs taatanii erga, Saya akan Kan ofii keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa Mana qulqullummaa Waaqayyo Ta'u tentang ISAAA barree qulqulluummati Akka eegnu, kan di dalam nuuf kennee Maan anjing serigala isaaf utama Cari tanggungjawab qulqulluun na haa Gargan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano Tiin

Print Friendly, PDF & Email
Kongsi

Comments

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Comments

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Tinggalkan Jawapan

Alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *

*

Beritahu saya tentang komen susulan melalui e-mel. Anda juga boleh melanggan tanpa mengulas.


Kesederhanaan comment diaktifkan. Komen anda mungkin mengambil sedikit masa untuk hadir.