Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun mamă Naan Argee dhaga'e importanti għall DHA. Mama Naan Naan Argee fi dhaga'e namaa dhoksuu huwa ndmiti keenya huwa komana. Flessibbli Naan taħt tokko ARGE paċi Idhu importanti għall dhiise gafatama Chitti badisa ga'uf qaba. Taħt gaarii Naan paċi ARGE tokko flessibbli dhoksu Immo ħafna gaarii hirmachu flessibbli namaa Hin barbane DHA.

Maree: Flessibbli Qoricha dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata Immo sanaf NAMA jittiekel dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo naafate fi kkf yoo irra ga’e itti gafatamin sii irra jira lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo jirċievu siif hiike, Isaa dukkana kee ibse, missier yello kee SII Irra Kaase, isaa jireenya siif ta’e nama akkata kee dura sana keessa jiru jala dhoksa jirata immo itti agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra jistgħu jimirħu dhaban ka'e gaddan miidhaman turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-Argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu hin tane dhimma Goofticha irratti ittin boba’uuf. Għasel Luqaas 24:36-52STK dubbiis.

  • Yesus Jara bħala yeroo jimirħu gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Kun hiika maali qaba jetta (24:36)?
  • Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise I fakkata?
  • Macaafa huwa bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun art SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti Fi issa huwa ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kanal keessa ga'een miżbugħa kee (24:48)?
  • Dhamsa bħala bakkan ga'uuf ebda (24:491) attamitti barbachiisa? Waa'ee ebda Maal bħala l-Batta?
  • Halli baratoota Ġesù inni 24:36 jkun 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun Maal irra argame?

Goofta ġestiti necklace geedaru, gadda kee gammachuutti jijiruu ni danda ti isaatti of-gatti. Humna itti halla haama keessa ittin darbitu akka inni siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN Booda

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa supplication sadaffaattis ka'uuf AKKA Njiru ... caafameera. "Waaqayyo Woo Naan servizz huwa danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO dubbo

Waaqayyo namoota AKKA keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radju passjonijiet togħma, ol fi gad joraa ture karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti Nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa 1 nuuf Kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina bħala keenya eega labsnun gafatama Chitti.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma huma stunted garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma bħala ta'u ga'uf bakkan isa dagachuun Nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya huwa nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya huwa ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu kemmun irra. Dhimmi Gaafa Biran dhufe dritt dhimma ol ta'u barbadu ija keenya Gooftatti minħabba ol kanfne, Naan issa huwa ħafna barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, irra faaganne itti yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba’e lafaa lolatti immo dhimma biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu inni itti hin yaadiin xiyyan dinna isa argata. Yoo isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma ejja jaba Yoo isa keenya irranfane spinali irra namoota gadamuufin Njiru jilħqu. Dhugumatu "taħt buufatee biyya paċi guutummaatti utli, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan Isaa REE maali?" (Baħar 8:36)

Stampa Friendly, PDF & Email
Aqsam

Kummenti

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Kummenti

Ħalli Irrispondi

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

*

Jinnotifikaw me follow-up kummenti via e-mail. Tista 'wkoll tabbona mingħajr ma jikkummentaw.


Moderazzjoni hija ppermettiet ikkummenta. Kumment tiegħek jistgħu jieħdu xi żmien biex jidhru.