Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana Durée jedhu kif Yoo kwistjoni bħala irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan dwar ISAAA huwa jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis Wanti Disinjatur qulqulluun mazzun nazzjonali ka'amu yookin fil-kolonna fil-kolonna jechuudha jiraatu. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliin ni hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, immoo abbaan mal-missier ta jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas infushom Bira ni Godhana " (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, rawwachuudhan infern sagalee, Waaqayyo iddoo buufata infern, iddoo jireenya dwar ISAAA huwa jechuudha godhata. Waaqayyo akkuma infern ġilda Bakka post qulqulluu. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Jiraatadha Waaqayyo, nuyis mana qulqulluummaa isaati. "

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani ISIN Bira nan buufadha, jiddus ISIN deddeebi'a nan, anke Waaqayyo keessan tbaħħir marki ta 'servizz ta'a illum taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, isin akka feedha hafuuraatti malee akka fedha foonitti hin jiratan; namni hafuura Kristos tal-prezz keessaa qabne Kristos nazzjonali MITI (Ruma 8:9). Garu ISIN dan AKKA ma qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; taatanii ISAs hafuura ma qulqulluummaa Missjoni, aktar MITI nazzjonali keessan ofii. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi ma keenyaa qulqullummaa Waaqayyo infern ta'u barree qulqulluummati akka eegnu, kan ġewwa nuuf kelb kennee Maan wolf isaaf ewlieni mogħoż multa nu qulqulluun screaming haa.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tiin Tesfaye Ayyano

Stampa Friendly, PDF & Email
Aqsam

Kummenti

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Kummenti

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Ħalli Irrispondi

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

*

Jinnotifikaw me follow-up kummenti via e-mail. Tista 'wkoll tabbona mingħajr ma jikkummentaw.


Moderazzjoni hija ppermettiet ikkummenta. Kumment tiegħek jistgħu jieħdu xi żmien biex jidhru.