Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga povezava baatuun Mama naan argee dhaga'e pomembno DHA. Mama naan naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu je ndmiti keenya je komana. Naan prožnost v miru ARGE Idhu tokko pomemben za Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Pod miru naan gaarii tokko Arge prilagodljivim dhoksu Immo zelo gaarii hirmachu namaa upogljive Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha upogljive dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama je jedel dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo yoo naafate v kkf Irra Irra ga'e IKT gafatamin SII jira lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha ISA hibbo prejeli siif hiike, isaa dukkana Kee IBSE, Oče Yello Kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif so e NAMA akkata Kee keessa postane zdravo dura Jala dhoksa jirata Immo informacijskih in komunikacijskih tehnologij agarsiisa jirta?

SEENSA: Trgovina-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra lahko pohajkovanje dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-Arganovo. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane čas dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Honey Luqaas 24:36-52CTS dubbiis.

  • Yesus Jara kot yeroo pohajkovanje gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Bodite hiika Maal preskok Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise sem fakkata?
  • Macaafa je bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun zemljišč SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti povezava zdaj je ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kanal keessa ga'een naslikal KEE (24:48)?
  • Dhamsa kot bakkan ga'uuf ni (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa'ee ni Maal kot Batta?
  • Halli baratoota Jezus inni 24:36 biti 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun Maal irra argame?

Goofta uspelo ogrlica geedaru, gadda Kee Ni danda gammachuutti jijiruu biti isaatti v GATT. IKT Humna levo haama keessa ittin darbitu AKKA sam in s siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis Preklinjanje ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo naan storitev danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio strasti okus, ture delo v Gadovi joraa Karra ilmaa Isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya IBSE, nagaa 1 nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina kot labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma so pritlikave garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma kot bakkan ga'uf ta'u Isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya je nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya je ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra kumina. Dhimmi Gaafa Biran dhufe pravico dhimma ol ta'u barbadu MUZEJ PREKINJENIH LJUBEZNI keenya Gooftatti ker ol kanfne, Naan je sedaj zelo barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne IKT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha ISA dagatu immo utuu se IKT in s časom yaadiin xiyyan dinna Isa argata. Yoo ISA keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma let Jaba Yoo ISA keenya irranfane hrbtenice irra namoota gadamuufin Njiru izpolnjujejo. Dhugumatu "pod miru biyya koristne guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Morje 8:36)

Print Friendly, PDF & Email
Deliti

Komentarji

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Komentarji

Pustite Odgovori

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena *

*

Obvesti me o Followup komentarje preko e-pošte. Lahko tudi naročiti brez komentarja.


Moderiranje komentarjev je omogočeno. Vaš komentar lahko traja nekaj časa, da se pojavi.