Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu dha

Dhuga-baatuun nama waan argee fi dhaga’e himu dha. Nama waan argee fi waan dhaga’e namaa dhoksuu hundmiti keenya ni komana. Namni waan nama miidhu tokko arge himu dhiise badisa ga’uf itti gafatama qaba. Namni waan gaarii tokko arge nama dhoksu immo gaarii sana hirmachu namaa nama hin barbane dha.

MAREE: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? Nama sanaf ni lata immo jala dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate katika kkf Irra Irra ga'e ICTs gafatamin sii jira lataa?

MEE ITTI YAADII: Qoriicha isa hibbo kee siif hiike, isaa dukkana Kee ibse, baba Yello Kee SII Irra Kaase, Isaa siif jireenya e NAMA akkata keessa Kee wamekuwa zinazotolewa na afya Dura Jala dhoksa jirata immo ICTs agarsiisa jirta?

SEENSA: Duka-buutoni Yesus warri ajjefamu Gooftan isaani irra kan ka’e gaddan miidhaman nagaa dhaban turan Goofticha isaa du’a ka’e waliin deebi’an wal-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane wakati dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Asali Luqaas 24:36-52CTS dubbiis.

  • Yesus jara kana yeroo nagaa gafatu “”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Kuwa hiika Maal leap Jetta (24:36)?
  • Nasu Yaras Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra maal barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) maaliif barachise sitti fakkata?
  • Macaafa hubachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun nchi SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi nu hundumaf dhiise kun dhamsa attami ti (24:46-47)?
  • Dhamsa channel keessa ga'een walijenga Kee (24:48)?
  • Dhamsa kana bakkan ga’uuf humna (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa’ee humna kana maal hubatta?
  • Halli baratoota Yesu inni 24:36 kuwa 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun Maal irra argame?

Goofta imeweza mkufu geedaru, gadda Kee nai danda gammachuutti jijiruu kuwa isaatti ya GATT. ICTs Humna kushoto haama keessa ittin darbitu Akka yenyewe na kwa siif keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

“Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis du’aa ka’uuf akka jiru…caafameera.” Waaqayyo woo waan hunduma ni danda’a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota akka keenya warra cubbun takalamne, nagaa dhabne, redio tamaa ladha, tana kazi katika gadi joraa Karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa moja nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina kana labsnun eega itti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma hundumaa garara ta’e dha. Waamichi keenya dhimma kana bakkan ga’uf ta’u isa dagachuun nuu irra hin jiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya hunduman ol ta’u qaba. Dhimmi keenya hundunuu dhimma garuummaa fi tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra jira. Dhimmi Gaafa Biran dhufe haki dhimma ol ta'u barbadu ija keenya Gooftatti sababu ol kanfne, waan nu jaamsu barbadu sana iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne ICTs yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu ICTs yenyewe na kwa muda yaadiin xiyyan dinna isa argata. Dhimma keenya isa kaan yoo bakka ga’u dandeenye iyyu, dhimma waamicha keenya isa jaba yoo irranfane nuti namoota gadamuufin irra jiru tana. Dhugumatu “Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee, lubbuu isaa garuu yoo dhabe, bu'aan isaa maali ree?" (Bahari 8:36)

Print Friendly, PDF Barua P &
Kushiriki

Maoni

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu dha — 3 Maoni

Kuondoka Reply

Anuani ya barua pepe yako si kuchapishwa. Mashamba required ni alama *

*

Nijulishe ya maoni followup kupitia barua pepe. Unaweza pia kujiunga bila ya kutoa maoni.


Kiasi maoni ni kuwezeshwa. Maoni yako inaweza kuchukua muda kuonekana.