Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun mama Naan argee dhaga'e mahalaga para sa DHA. Ang mama Naan Naan argee Fi dhaga'e namaa dhoksuu ay ndmiti keenya ay komana. Naan sunud-sunuran sa ilalim ng kapayapaan arge Idhu tokko mahalaga para sa Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Sa ilalim ng kapayapaan Naan gaarii tokko arge nababaluktot dhoksu IMMO napaka gaarii hirmachu namaa nababaluktot Hin barbane DHA.

MAREE: Qoricha dhukufate tokko nababaluktot fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata ng IMMO sanaf Nama ay kinakain dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo ng yoo naafate sa kkf Irra Irra ga'e icts gafatamin sii jira lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha Isa hibbo ng makatanggap siif hiike, sa isaa dukkana Kee ibse, ama yello Kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif isang e ng NAMA akkata Kee keessa nai-render malusog Jala dhoksa dura jirata immo icts agarsiisa jirta?

SEENSA: Tindahan-buutoni Yesus ng Warri ajjefamu Gooftan isaani irra maggala dhaban ka'e gaddan miidhaman turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane oras dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Honey Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara bilang yeroo maggala gafatu "”Nagaan isiniif haa ta’u!” jedhetu. Maging ang hiika Maal lumukso Jetta (24:36)?
  • Nasu yara sa Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Ng Patti maaliif barachise ko fakkata?
  • Macaafa ay bachuu Fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun lupa SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti Fi ay ngayon ay ndumaf dhiise dhamsa attami Kun Ti (24:46-47)?
  • Dhamsa ng channel keessa ga'een ipininta Kee (24:48)?
  • Dhamsa sa bilang bakkan ga'uuf ay hindi (24:49isang) attamitti barbachiisa? Waa'ee ay walang Maal bilang batta?
  • Sa Halli baratoota Jesus inni 24:36 maging 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan Kun maal irra argame?

Goofta pinamamahalaang kuwintas geedaru, gadda Kee Ni ng danda gammachuutti jijiruu isaatti ng ang GATT. Icts Humna pakaliwa haama keessa ittin darbitu akka mismo at sa siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, pagluhog ng guyyaa sadaffaattis ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo Woo ang Naan serbisyo ay danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio kinahihiligan lasa, ang ture trabaho sa ng gad joraa Karra ilmaa Isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa isa nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina bilang labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa Fi dhimma dhimma ay puril garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma bilang bakkan ga'uf ta'u Isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi Kun dhimma dhuunfa keenya ay nduman ng ol ta'u qaba. Dhimmi keenya ay ndunuu dhimma garuummaa Fi tola Waaqayyo labsu kanaf kumin gugufutu irra. Dhimmi Gaafa kliring ol ta'u dhufe karapatan dhimma barbadu siya ang keenya kababalaghan ng ol Gooftatti kanfne, Ang Naan ay ngayon napaka barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Sa Irra faaganne icts yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha Isa dagatu immo utuu icts sa sarili at sa oras yaadiin xiyyan dinna Isa argata. Yoo Isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma natin jaba Yoo Isa keenya irranfane panggulugod irra namoota gadamuufin Njiru matugunan. Dhugumatu "sa ilalim ng ng kapayapaan biyya kapaki-pakinabang guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu’aan isaa maali ree?" (Dagat 8:36)

Print Friendly, PDF at Email
magbahagi

Comments

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Comments

Mag-iwan ng reply

Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *

*

Abisuhan ako ng followup mga puna sa pamamagitan ng e-mail. Pwede mo ring sumuskribi walang pagkomento.


Komento moderation ay pinagana. Ang iyong komento ay maaaring tumagal ng ilang oras upang lumitaw.