Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

DHA için Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e önemli. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu ndmiti keenya Komana ise. Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf Kabe için önemli barış Idhu Tokko arge altında Naan bükülebilir. Barış Naan gaarii Tokko arge bükülebilir dhoksu IMMO altında çok gaarii hirmachu namaa bükülebilir Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha esnek dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Meâl goota? Lata IMMO sanaf Nama dhoksita yenir? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, KKF Irra Irra ga'e yılında Yoo yoo naafate gafatamin sii jira lataa BİT?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo Alma siif hiike, isaa dukkana kee ibse, babası Yello kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif bir e NAMA akkata kee keessa sağlıklı dura Jala'dan dhoksa jirata immo BİT agarsiisa jirta verilmeye?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra dhaban ka'e gaddan miidhaman turan Goofticha ISAAA müminin ka'e waliin deebi'an vel-argan dolaşmak. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane zaman dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yeroo olarak Yesus Jara "gafatu dolaşıyor”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Hiika Meâl sıçrama Jetta olun (24:36)?
  • Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Meâl Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise Ben fakkata?
  • Macaafa bachuu fi ittin jirachuun olduğunu (24:45) attamin danda'ama? Kun arazi SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi şimdi ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti olduğunu (24:46-47)?
  • Dhamsa kanal keessa ga'een kee boyalı (24:48)?
  • Bakkan ga'uuf olarak Dhamsa hayır (24:49Bir) attamitti barbachiisa? Waa'ee Batta olarak hiçbir Meâl olduğunu?
  • Halli baratoota İsa inni 24:36 olmak 24:52 garagarumma attami Kâbe'ye? Garagarummaan kun MEÂL'DEN irra argame?

Goofta Halla kee geedaru, Gadda kee ni DandA gammachuutti jijiruu GATT isaatti olmak. BİT Humna haama keessa ittin darbitu Akka kendisini bıraktı ve siif keenuuf kadhadhu ile.

Amma YKN Booda

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis yalvarış ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan hizmet danda'a olduğunu, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO DUBBI

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, Radyo tutkular tat, gad joraa Karra ilmaa isa nuu waame içinde Ture çalışma. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa bir nuuf Kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Labsnun eega Chitti gafatama keenya olarak Wangeela fayyina.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma garara ta'e DHA bodur. Bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu irra Hin Njiru olarak Waamichi keenya dhimma. Gayri Müslim kun dhimma dhuunfa keenya nduman ol ta'u Kabe olduğunu. Gayri Müslim keenya ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra kimyon olduğunu. Gayri Müslim Gaafa Biran dhufe sağ dhimma ol ta'u barbadu ija keenya Gooftatti çünkü ol kanfne, Naan artık çok barbadu jaamsu iraa faana Tokko fudhane olduğunu, Irra faaganne BİT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu kendisini BİT ve zaman yaadiin xiyyan dinna isa argata ile. Yoo isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma hadi Jaba Yoo isa keenya irranfane spinal irra namoota gadamuufin Njiru karşılamak. Barış biyya yararlı guutummaatti buufatee altında Dhugumatu ", ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Deniz 8:36)

Print Friendly, PDF & E-posta
paylaşmak

Yorumlar

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta adresinizi yayınlanan olmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir *

*

Yeni yorumları e-posta aracılığıyla bana bildir. Ayrıca yorum yapmadan da abone olabilirsiniz.


Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.