Hojjenna Wuyi Waaqayyoof

ISAAA biyya garbumma keessa irre jaban basa Olgun yaklaşık yedi Waaqayyo. Amma bas JIRA. Saba waliin bir başka eegaa Ture ta'un. Ammas eegaa jira. ISAAA irra amanamumma barbada hakkında Seven immo. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof qesu.

Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Meâl fakkataa? Siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta içinde Gegg Essa fi garummma?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa rritti mee Chitti yaadii değil var.

SEENSA: Yedi Iyaasuun Isra'el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo Isaan abidachiisen erga ga'e Booda yeroo dhuma irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo Isaan yaadaachiisa yemiş. Dhiimi Waaqayyoof ISA fi hojjechuu ISAAA qoqobata yaklaşık qesuu kun akka hin dhiima layyo tahin. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Ancak dubbisinu.

14 "Amma Egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti isin maa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii Warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis Warra Kan Amoorota IŞIN biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu Yoo ta'e har'a eenyuuf Akka hojjettan fo'a Dhaal 'Garuu Anii fi manni Koo Waaqayyoof hojjenna bölgesindeki "jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Ancak fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas kalıtım garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa enerji milikkita keenya dumatti godheena, makul keenya Irratti bodur olarak, kuyruk keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo yedinci inni bodur edilir, Amoorota Achi turanis şimdi Duran oofee baase Waaqayyo keenyn sanrılı ta'eef, Hojjenna "jedhan Wuyi isaaf.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Eubbuu keessan isiniif zaman dhilsu içinde Innis irra-daddarbaa keessanii. 20Waaqayyoon dhiiftanii qayyolii ormaatiif Yoo hojjettan, Yetkili Dun isa gaaril isiniif godhe, Deebi'ee immoo FIXa Haman "jedhe içinde isinitti fidee isin tutarak Wanta. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Hojjenna "jedhan Wuyi Waaqayyoof. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, Jedhe "baatu içinde hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa içinde ISIN-Waaqayyoof"; isnanis, Baana içinde "Eyyeel Nuyi dhugaa!Deebisanilf yılında "Jedhanii. 23Tavuk imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa imnaa deebi'aa orada komşuları gidduu isin uyarmak!Garaa keessanis parlaklık gooftaa Waaqayyo bir kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, Hojjenna içinde "Waaqayyo gooftaa keenyaaf, abboomanma "jedhan yılında isaafis.

  • (L. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Meâl jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Ben isaani keessa darbanii grev jireenya isaani veya irratti Jetta ile attami vermek?
  • Fillanno Iyyasuu Saba Isra’el durra ka’e (l. 15) fillanno marka attamitti? Hara'a nuuf hiika Meâl Kabe?
  • Debbii sabni debbise burada irra dedebi'e illalii (l. 16-18). Debbiin kun Meâl sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Qoqobata olarak Iyyasuun maaliif Chitti yedi fufe (l. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (l. 23 olmak 24) o xinxalii. Meâl irra Barata?

Amma YKN Booda

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha ağaçlar. Gaatii Namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 olmak 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame olitti ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu hakkında "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun sadece hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata ayaklandı.

Jechi "hojji" jedhamu olitti "Waaqayyoof hojjedhaa ayaklandı!"Sen Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Ibadet") jechuudhaas.

IJOO DUBBI

Barış ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e tatlı fi dhabachuu argata altında. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra barış immo sodaa fi amanamamumman keessa güneş irra jirachuutu eegama altında Namaa badhase ka'ee edebilirsiniz.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun sadece hin dubbi Chitti cichuu bükülebilir gaafatu DHA bağdaştırılamaz. Waan Nama Tokko gammachiisuuf akademik jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u zaman KABUS. Murtoo ciima gaafata adı. Waaqayyo Waaqayyo inni kun Waaqayyo Isuma Waaqayyo hinaafaa DHAS açılmasını. Waaqayyo cubbu değil eenya waliin hin Bilimkurgu Matu.

Print Friendly, PDF & E-posta
paylaşmak

Yorumlar

Hojjenna Wuyi Waaqayyoof — 3 Yorumlar

  1. Nama wa’ee jaalala waaqayyoo kana yaadee hojjate waaqayyo bara jireenya isaa guutuu isa haa eebbisu.

  2. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Bir Cevap Yazın

E-posta adresinizi yayınlanan olmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir *

*

Yeni yorumları e-posta aracılığıyla bana bildir. Ayrıca yorum yapmadan da abone olabilirsiniz.


Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.