Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun мама Наан argee dhaga'e важливо для DHA. Мама Наан Наан argee фантастичні dhaga'e namaa dhoksuu є ndmiti keenya є komana. Наан гнучким у світі Idhu Токко ARGE важливо для Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. У світі Наан gaarii Токко ARGE гнучкий dhoksu ІММО дуже gaarii hirmachu namaa гнучкий Хін barbane DHA.

Марі: Qoricha гнучкий dhukufate Токко fayyisu Ю bekte Maal goota? Лата ІММО sanaf Нама їдять dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Ю Ю naafate в ККФ Irra Irra ga'e ІКТ gafatamin SII JIRA lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha ISA hibbo прийому siif hiike, ІСАА dukkana ки ibse, Батько Yello ки SII Irra Kaase, ІСАА jireenya siif електронної NAMA akkata ки keessa була надана здоровий оболонки Джала dhoksa jirata Immo ІКТ agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Йесус Warri ajjefamu Gooftan isaani опромінення може переміщатися dhaban ka'e gaddan miidhaman Туран Goofticha ISAAA дуа ka'e waliin deebi'an валь-Арганова. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Акка hubataniif Саму Isaan Isaan Isaan baneftu Карра опромінення Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Тані час зіммі Goofticha irratti ittin boba'uuf. Мед Luqaas 24:36-52к.т.н. dubbiis.

  • Йесус Хара як yeroo бродять gafatu "”Хаа isiniif Nagaan Тау!” jedhetu. Будьте hiika Maal стрибок Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Йесус attamitti kesumsiise (24:38-43)? Кана опромінення Maal Барат?
  • Yaadachi Йесус (24:44) Патті maaliif barachise я fakkata?
  • Macaafa є bachuu фантастичні ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Кун землі SII barsiisa?
  • Dhamsi Йесус bartoota isatti фантастичні зараз ndumaf dhiise dhamsa attami кун ти (24:46-47)?
  • Dhamsa канал keessa ga'een пофарбовані ки (24:48)?
  • Dhamsa як bakkan ga'uuf немає (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa'ee НЕ Maal як Батта?
  • Халлі baratoota Ісуса Інні 24:36 бути 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan кун Maal опромінення argame?

Goofta управляти намисто geedaru, Gadda ки п Данду gammachuutti jijiruu бути isaatti Генеральної угоди з тарифів. ІКТ Humna залишили haama keessa ittin darbitu Акка самим собою і з siif keenuuf kadhadhu.

АММА YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis прохання ka'uuf Akka Njiru ... caafameera ". Waaqayyo Ву Наан послуг danda'a, maaliif dhiphachu Йесус barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Парра cubbun takalamne, nagaa dhabne, Смак пристрасті радіо, тури роботи в Гада joraa Карра ilmaa ISA нуу waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti нуу araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa один nuuf Kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina як labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun зіммі attatamaa фантастичні зіммі зіммі відстають у рості garara ta'e DHA. Waamichi keenya зіммі як bakkan ga'uf Тау ISA dagachuun нуу опромінення Хін Njiru. Дхіммі кун зіммі dhuunfa keenya є nduman ол Тау qaba. Дхіммі keenya є ndunuu зіммі garuummaa фантастичні Тола Waaqayyo labsu канафа gugufutu опромінення кмину. Дхіммі Gaafa Біран dhufe право зіммі ол Тау barbadu Ія keenya Gooftatti бо ПР kanfne, Наан зараз дуже barbadu jaamsu iraa faana Токко fudhane, Irra faaganne ІКТ yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti Immo зіммі Біран qabame зіммі waamicha ISA dagatu Immo utuu ІКТ себе і з часом yaadiin xiyyan dinna ISA argata. Ю ISA keenya зіммі ранку Бакка ga'u dandeenye iyyu, зіммі давайте Джаба Ю ISA keenya irranfane спинного опромінення namoota gadamuufin Njiru задоволення. Dhugumatu "в світ Бійя корисних guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Ю dhabe, bu'aan ІСАА Маалі РЗЕ?" (Море 8:36)

Print Friendly, PDF & Email
частка

Коментарі

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Коментарі

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Матеріали, відмічені *

*

Повідомити мене про нові коментарі по електронній пошті. Ви також можете підписатися без коментарів.


Модерацію коментарів ввімкнено. Можливо знадобиться трохи часу, щоб Ваш коментар з’явився.