Isinis dubbii kanaaf ڈی ایچ اے dhuga baatuu

Dhuga FI-baatuun ماں نان argee dhaga'e ڈی ایچ اے کے لئے اہم. ماں نان نان argee FI dhaga'e namaa dhoksuu ہے ndmiti keenya komana ہے. Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba کے لئے امن Idhu tokko اہم arge کے تحت نان لچیلا. امن نان gaarii tokko arge لچیلا dhoksu IMMO کے تحت بہت gaarii hirmachu namaa لچیلا Hin barbane ڈی ایچ اے.

MAREE: Qoricha لچیلا dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? لتا IMMO sanaf ناما dhoksita کھایا جاتا ہے? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo yoo kkf Irra Irra ga'e میں naafate gafatamin sii jira lataa آئی سی ٹیز?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha کے عیسی hibbo وصول siif hiike, isaa dukkana kee ibse, والد yello kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif ای ناما akkata کے kee keessa صحت مند dura جلا dhoksa jirata immo آئی سی ٹیز agarsiisa jirta مہیا کیا گیا ہے?

SEENSA: کے دکان buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra dhaban ka'e gaddan miidhaman turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an وال argan کے گھوم کر سکتے ہیں. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane وقت dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. شہد Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • yeroo کے طور پر Yesus Jara gafatu گھومنے "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. hiika Maal چھلانگ Jetta ہو (24:36)?
  • Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) پیٹی maaliif barachise I fakkata?
  • Macaafa bachuu FI ittin jirachuun ہے (24:45) attamin danda'ama? Kun زمین SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti FI اب ndumaf dhiise dhamsa attami kun TI ہے (24:46-47)?
  • Dhamsa چینل keessa ga'een kee پینٹ (24:48)?
  • bakkan Dhamsa ga'uuf کے طور پر نہیں ہے (24:49ایک) attamitti barbachiisa? Waa'ee batta کے طور پر نہیں Maal ہے?
  • Halli baratoota یسوع inni 24:36 ہو 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irra argame?

Goofta ہار geedaru میں کامیاب, gadda kee NI danda gammachuutti jijiruu GATT کا isaatti ہو. آئی سی ٹیز Humna haama keessa ittin darbitu akka خود کو چھوڑ دیا اور siif keenuuf kadhadhu کے ساتھ.

امما YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis دعا ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo کے وو نان سروس danda'a ہے, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO شکوک و شبہات

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, ریڈیو جذبات ذائقہ, نے گاد joraa Karra ilmaa عیسی nuu waame میں ture کا کام. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa ایک nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. labsnun eega Chitti gafatama keenya کے طور پر Wangeela fayyina.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa FI dhimma dhimma garara ta'e ڈی ایچ اے stunted رہے ہیں. Waamichi keenya bakkan ga'uf ta'u عیسی dagachuun nuu irra Hin Njiru کے طور پر dhimma. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya nduman پرانے ta'u qaba ہے. Dhimmi keenya ndunuu dhimma garuummaa FI تولا Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra جیرا ہے. Dhimmi Gaafa Biran dhufe حق dhimma میں کے پرانے ta'u barbadu ija keenya Gooftatti کیونکہ پرانے kanfne, نان اب بہت barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane کی ہے, Irra faaganne آئی سی ٹیز yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha عیسی dagatu immo utuu نے خود آئی سی ٹیز اور کے وقت yaadiin xiyyan dinna عیسی argata کے ساتھ ہے. Yoo عیسی keenya Dhimma AM bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma لشکر jaba Yoo عیسی keenya irranfane ریڑھ کی ہڈی کی irra namoota gadamuufin Njiru سے ملنے. امن biyya مفید guutummaatti buufatee کے تحت Dhugumatu ", ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali اوپر?" (سمندر 8:36)

پرنٹ کریں, PDF & Email
سیکنڈ اور

Comments

Isinis dubbii kanaaf ڈی ایچ اے dhuga baatuu — 3 Comments

ایک جواب دیں چھوڑ دو

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا. ضرورت ہے شعبوں نشان لگا دیا گیا *

*

ای میل کے ذریعے تعاقب تبصرے میں مجھے مطلع کریں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں رکنیت تبصرہ کے بغیر.


تبصرہ اعتدال چالو حالت میں ہے. آپ کا تبصرہ نظر میں کچھ وقت لگ سکتا ہے.